Cafu Engine
RendererImplT Member List

This is the complete list of members for RendererImplT, including all inherited members.

AMBIENT enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
BeginFrame(double Time)RendererImplTvirtual
ClearColor(float r, float g, float b, float a) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
DoesSupportCompressedSHL() const RendererImplTvirtual
DoesSupportUncompressedSHL() const RendererImplTvirtual
END_MARKER enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
EndFrame()RendererImplTvirtual
FEEDBACK enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
Flush() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
FreeMaterial(MatSys::RenderMaterialT *RenderMaterial)RendererImplTvirtual
GetAmbientShaderIDFromRM(MatSys::RenderMaterialT *RenderMaterial) const RendererImplTvirtual
GetCgContext() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetCurrentAmbientLightColor() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentAmbientLightColor() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentEyePosition() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentEyePosition() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightDirMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetCurrentLightMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetCurrentLightSourceDiffuseColor() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourceDiffuseColor() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourcePosition() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourcePosition() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourceRadius() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourceRadius() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourceSpecularColor() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentLightSourceSpecularColor() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentMaterial() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetCurrentRenderAction() const RendererImplTvirtual
GetCurrentRenderMaterial() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetCurrentSHLLookupMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetCurrentSHLMap(unsigned long Index) const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetDepRelMatrix(MatrixNameT MN) const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetDepRelMatrixInv(MatrixNameT MN) const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetDepRelMatrixModelView() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetDescription() const RendererImplTvirtual
GetExpressionSymbols() const (defined in RendererImplT)RendererImplTinline
GetGenPurposeRenderingParamF(unsigned long Index) const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetGenPurposeRenderingParamI(unsigned long Index) const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetHelperBlackMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetHelperGrayMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetHelperLightBlue001Map() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetInitCounter() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetInstance() (defined in RendererImplT)RendererImplTstatic
GetLightShaderIDFromRM(MatSys::RenderMaterialT *RenderMaterial) const RendererImplTvirtual
GetMaterialFromRM(MatSys::RenderMaterialT *RenderMaterial) const RendererImplTvirtual
GetMatrix(MatrixNameT MN) const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetMatrixInv(MatrixNameT MN) const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetMatrixModelView() const (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
GetNormalizationCubeMap() const (defined in RendererImplT)RendererImplT
GetPreferenceNr() const RendererImplTvirtual
GetViewport(int viewport[4]) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
Initialize()RendererImplTvirtual
InitNameStack() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
IsSupported() const RendererImplTvirtual
LIGHTING enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
LoadName(unsigned long Name) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
LockCurrentMaterial(bool LockCM) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
MatrixNameT enum name (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
MODEL_TO_WORLD enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
PickingRenderModeT enum name (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
PopLightingParameters()RendererImplTvirtual
PopMatrix(MatrixNameT MN) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
PopName() (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
PreCache()RendererImplTvirtual
PROJECTION enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
PushLightingParameters()RendererImplTvirtual
PushMatrix(MatrixNameT MN) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
PushName(unsigned long Name) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
RegisterMaterial(const MaterialT *Material) const RendererImplTvirtual
Release()RendererImplTvirtual
RENDER enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
RenderActionT enum name (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
RenderMesh(const MatSys::MeshT &Mesh) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
RotateX(MatrixNameT MN, float angle) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
RotateY(MatrixNameT MN, float angle) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
RotateZ(MatrixNameT MN, float angle) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
Scale(MatrixNameT MN, float scale) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SELECT enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
SetCurrentAmbientLightColor(float r, float g, float b) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentEyePosition(float x, float y, float z) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightDirMap(MatSys::TextureMapI *LightDirMap) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightMap(MatSys::TextureMapI *LightMap) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightSourceDiffuseColor(float r, float g, float b) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightSourcePosition(float x, float y, float z) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightSourceRadius(float r) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentLightSourceSpecularColor(float r, float g, float b) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentMaterial(MatSys::RenderMaterialT *RenderMaterial) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentRenderAction(RenderActionT RA)RendererImplTvirtual
SetCurrentSHLLookupMap(MatSys::TextureMapI *SHLLookupMap) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetCurrentSHLMaps(const ArrayT< MatSys::TextureMapI * > &SHLMaps) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetGenPurposeRenderingParam(unsigned long Index, float Value) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetGenPurposeRenderingParam(unsigned long Index, int Value) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetMatrix(MatrixNameT MN, const MatrixT &Matrix) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetPickingRenderMode(PickingRenderModeT PRM) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetSelectionBuffer(unsigned long Size, unsigned int *Buffer) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
SetViewport(int x, int y, int width, int height) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
STENCILSHADOW enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
Translate(MatrixNameT MN, float x, float y, float z) (defined in RendererImplT)RendererImplTvirtual
WORLD_TO_VIEW enum value (defined in MatSys::RendererI)MatSys::RendererI
~RendererI()MatSys::RendererIinlinevirtual